Jāņu ielīgošana kopā ar Asares un Gārsenes amatiermākslas kolektīviem

23.06.2023 - plkst.18.00 Asares parks

23.06. Plkst.18.00  

Jāņu ielīgošana kopā ar Asares un Gārsenes amatiermākslas kolektīviem.

 

Atpakaļ