Jaungada sarīkojums Jēkabpils pilsētas amatiermākslas kolektīvu dalībniekiem – grupa “Starpbrīdis”

05.01.2019 - plkst.18.00