Jauniešu deju kolektīva “Kauranieši” KONCERTS

17.02.2018 - plkst.17.00

Ik gadu februārī Jēkabpils Valsts ģimnāzijas jauniešu deju kolektīvs “Kauranieši” kopā ar savu vadītāju Ingrīdu Feldmani svin savu dzimšanas dienu. Katra dzimšanas diena ir citādāka – vienu gadu tā aizvadīta mīlestības zīmē, citu gadu ar sniegu un sniegavīriem, vēl citu – laika zīmē –, bet, kā īstā dzimšanas dienā, vienmēr ierodas arī viesi – kolektīvi no citām Latvijas vietām.

Atpakaļ