Jauniešu deju kolektīvs “Delveri” uzsāk 2020. gadu ar patīkamu tradīciju

09.01 - 31.01

Ar patīkamu tradīciju ir iesācies jaunais 2020.gads. Krustpils Kultūras nama jauniešu deju kolektīvs “Delveri” ,kopā ar vadītājas Ingrīdas Feldmanes vēl diviem vadītajiem deju kolektīviem TDK “Delverēni” (JBJC) un TDK “Kauranieši”  (JVĢ), dāvāja savu dzīvesprieku, mīlestību un dejotprieku  pansionāta „Jaunāmuiža” iemītniekiem, sniedzot koncertu un pretī saņemot siltus smaidus un skaļus aplausus.  Atraktīvās dejas šoreiz papildināja dvēseliskas un sirsnīgas dziesmas jauno  Jēkabpils mūziķu Arda un Ievas izpildījumā. Gandarījums visiem-gan skatītājiem, gan pašiem dejotājiem!   Vakarpusē JDK Delveri kopā ar citiem Jēkabpils amatierkolektīvu dalībniekiem pavadīja jestru balli „Ciemos pie žurkas Klementīnes”. Lai skaists, lustīgs un mīlestības pilns Jaunais gads!

Delveru vārdā Jolanta Rosicka

Atpakaļ