Jēkaba vakari. Mūsu nezināmā vēsture. Romas katoļi Jēkabpilī.

27.08.2020 - plkst.17.00
  1. augustā plkst.17.00 vēst. Latvijas bankas ēkā Pormaļa ielā 11 cikla “Jēkaba vakari. Mūsu nezināmā vēsture” kārtējais pasākums.

Šogad Jēkabpils Romas katoļu draudze atzīmē 185. gadskārtu. Draudzes vēstures pētnieks Jānis Apīnis pastāstīs par draudzes un baznīcas vēsturi, garīdzniekiem un viņu veikumu, notikumiem draudzes dzīvē, kas bijuši nozīmīgi ne tikai Jēkabpils, bet

Atpakaļ