ATCELTS / Jēkaba vakari. “Sēlija – mūsu vēstures raganu katls” (A.Švābe). Viesis Grīna fonda pārstāvis, novadpētnieks Aigars Pērkons

26.03.2020 - plkst.17.00

Jēkaba vakari. Sarunu vakari par pilsētas un apkārtnes kultūrvēsturi. Šoreiz par to, kas mūs, jēkabpiliešus saista ar sēļiem – vēstures notikumi, cilvēki… Kāda nozīmē ir bijusi mūsu pilsētai Sēlijas attīstībā. Sarunas pavediena šķetināšanai ciemos aicināts Aleksandra Grīna fonda pārstāvis, novadpētnieks Aigars Pērkons. Saruna brīvā, nepiespiestā gaisotnē Sēlijas personību un notikumu atminēšanai, pārdomām un jaunu atziņu gūšanai.

Atpakaļ