Jēkabpili apmeklē biedrības “Culturelab” pārstāvji un Eiropas Parlamenta deputāte Dace Melbārde

01.09 - 30.06

21.augustā Jēkabpili apmeklēja biedrības “Culturelab” pārstāvji un Dace Melbārde, Eiropas Parlamenta (EP) deputāte un EP Kultūras un sporta komisijas priekšsēdētāja vietniece, lai tiktos ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības un apkārtējo novadu vadītājiem un informētu par Eiropas kultūras galvaspilsētas (EKG) konkursu. Sarunās, kas norisinājās Krustpils pilī, piedalījās Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps, vietniece Kristīne Ozola, kā arī Salas novada domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe un vairāki kultūras jomas speciālisti. Vizītes mērķis bija mudināt pašvaldības un pašvaldību apvienības piedalīties šajā konkursā, kā arī tikšanās laikā klātesošie tika iepazīstināti ar citu Eiropas kultūras galvaspilsētu pieredzi.Tikšanās laikā Dace Melbārde uzsvēra, ka Jēkabpilī saredz potenciālu, lai pilsēta varētu piedalīties Eiropas kultūras galvaspilsēta konkursā un pretendēt uz šo statusu. Viņa pauda viedokli, ka Jēkabpilij ir interesants kultūrvēsturiskais mantojums, kā arī uzsvēra pilsētas lomu esot vairāku kultūrvēsturisko novadu krustpunktam. Dace Melbārde pieminēja arī unikālo Daugavas klātbūtni, norādot, ka upe vēsturiski mūs ir vienojusi  ar dažādu citu tautu kultūrām.  Sarunas gaitā D. Melbārde norādīja: “Vēlos teikt, ka jūsu pilsētai ir ļoti daudz patiešām unikālas vēstures liecības un kultūras izpausmes. Jums ir gan vecticībnieku mantojums, kas arī atstājis savus nospiedumus pilsētas arhitektūrā, gan Krustpils pils ar savu stāstu, gan unikālais Strūves meridāna punkts un ļoti daudzas citu interesantu vietu un notikumu, ar ko lepoties. Jūsu pilsētā ir sabalansēts gan kultūrvēsturiskais mantojums, gan laikmetīgā kultūra un jums ir ambīcijas- esat veidojuši ļoti daudzus plaša mēroga pasākumus un jums ir resursi, kā arī komanda. Pozitīvi, ka ir pasākumi, kas vērsti uz kopienas saliedēšanu.” Vizītes noslēgumā biedrības pārstāvji informēja par iespējām piedalīties vairākos semināros, saistībā ar Eiropas kultūras galvaspilsētas konkursu kas ļautu pilvērtīgi izprast un sagatavoties projekta iesniegšanai. Vizītes noslēgumā Jēkabpils Vēstures muzeja direktore Inese Berķe iepazīstināja Daci Melbārdi un biedrības “Culturelab” pārstāvjus ar Krustpils pils jauno pilsētas vēstures ekspozīciju, kuru viesi apskatīja ar lielu interesi un sniedza atzinīgu vērtējumu par redzēto.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Atpakaļ