Jēkabpils domes priekšsēdētājs R. Ragainis izsaka pateicību pilsētas svētku organizatoriem

12.07 - 13.08

No 6. līdz 8.jūlijam izskanējuši Jēkabpils pilsētas svētki ar devīzi “Sajūti Jēkabpili”. Vēlos teikt paldies visiem, kuri strādāja un organizēja, palīdzēja un atbalstīja, apmeklēja un piedalījās Jēkabpils pilsētas svētkos!

Paldies Jēkabpils pilsētas svētku rīkotājiem:
Jēkabpils Kultūras pārvaldei un struktūrvienībām:
Jēkabpils Galvenajai bibliotēkai,
Krustpils kultūras namam,
Jēkabpils Tautas namam,
Jēkabpils pilsētas bibliotēkai,
Biedrībai SKN ”Sports”, Latvijas Ūdens motosporta federācijai un Jānim Pagastam,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības kolektīvam- īpaši Vienas pieturas aģentūrai, Saimnieciskajai un Sabiedrisko attiecību nodaļām,
Jēkabpils pašvaldības policijai,
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jēkabpils iecirknim,
SIA “Jēkabpils ūdens”,
SIA “Jēkabpils autobusu parks”.

Īpaši vēlos uzteikt SIA “Jēkabpils pakalpojumi” vadību un darbiniekus par godprātīgu darbu un nesavtīgu ieguldījumu, pilsētas svētku laikā, rūpējoties par pilsētas sakoptību.

Paldies amatiermākslas kolektīviem un to vadītājiem – koriem  “Unda” , “Noskaņa”,” Atvasara”, kapelai “Kreicburgas ziķeri”, Tautas teātra dalībniekiem, deju kolektīviem- “Sadancis”, “Kreicburga”, “Pastalnieki” , pūtēju orķestrim “ Krustpils”, deju kopai “Daugavietes”; eksotisko deju studijai “Inda”; vokālajam ansamblim “Pienāc biežāk” un “Bariņa”,

Paldies par radošām aktivitātēm pilsētas svētkos:
Jēkabpils NVO resursu centram,
Jēkabpils  Vēstures  muzejam,
A. Žilinska Jēkabpils mūzikas skolai,
Jēkabpils mākslas skolai un  pasaku muzejam Butaforija,
SIA “Margret”,
Jēkabpils Sporta centram,
Jēkabpils Jauniešu domei,
LR Zemessardzes 56. kājnieku bataljonam,
Jēkabpils Bērnu un Jauniešu centram,
Biedrībai “Biedrība Jēkabpils mantojums”,
SIA “AD REM auto”,
Kurbada kaussa sacensību direktoram Aleksandram Andronovam.

Paldies par atbalstu vairāk nekā 24 brīvprātīgajiem  jauniešiem un citiem sadarbības partneriem.

Paldies par pilsētas svētku rīta ekumēnisko dievkalpojumu Jēkabpils Sv. Miķeļa ev. Luterāņu draudzei, mācītajam Modrim Plātem un pareizticīgo, katoļu, luterāņu draudžu mācītājiem .

Paldies krāšņajiem pilsētas svētku gājiena dalībniekiem – kopskaitā vairāk kā 40 uzņēmumiem, organizācijām un kolektīviem.

Paldies mazākumtautību kultūras biedrībām – poļu kultūras biedrībai “Rodacy”, krievu kultūras biedrībai “Rodņiks”, baltkrievu biedrībai “Spatkane”, ukraiņu biedrībai “Javir”.

Paldies Jums, jēkabpilieši, un svētku viesi par smaidu,  atvērtību un svētku noskaņu! Mēs  ikviens bijām Jēkabpils pilsētas svētku notikumu dalībnieks, organizējot un  iesaistoties piedāvātajās aktivitātēs, kopā veidojot īpašu svētku sajūtu, daloties priekā un rādot savas prasmes un talantus.

Lai svētkos piedzīvotās pozitīvās emocijas dod iedvesmu turpmākajam darbam, veidojot mūsu Jēkabpili!

Kopā mēs spējam paveikt vairāk! Kopā mēs esam spēks!

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs
Raivis Ragainis

Atpakaļ