Jēkabpils kori piedalās skatē

17.04 - 30.04

Kalna pagasta skaistajā un mājīgajā kultūras namā 13. aprīlī notika Jēkabpils, Krustpils un Salas novadu koru skate. No Jēkabpils pilsētas skatē piedalījās Tautas nama sieviešu koris „Unda” – diriģente Sandra Bondare, Krustpils kultūras nama jauktais koris “Noskaņa” diriģentes Ilzes Bērziņas un kormeistares Ivetas Bērziņas vadībā un senioru jauktais koris “Atvasara”, ko vada Skaidrīte Pugača.

Dziedātāju sniegums skatē izcils – visi trīs iepriekšminētie kori ieguva Augstākās pakāpes diplomus. Tas liecina par to, ka arī pēc Simtgades Dziesmu un deju svētkiem notiek regulārs un kvalitatīvs mēģinājumu process. Kori turpina aktīvu koncertdarbību.

Koris “Noskaņa” janvārī Daugavpils XIII Starptautiskajā garīgās mūzikas festivālā “Sudraba zvani” jaukto koru grupā ieguva II pakāpes diplomu. Martā koris piedalījās sadraudzības koncertā “Četri kori sadomāja” Ogrē.  Lieldienās garīgo programmu kora izpildījumā dzirdēsim Krustpils Luterāņu baznīcā. Speciāls repertuārs tiek gatavots komponista Kārļa Martinovska atceres pasākumam Kokneses kultūras namā.

Jēkabpils Tautas nama koris “Unda” martā piedalījās Talsu novada sieviešu koru 9. saietā “Ar putniem” Sabilē. Tur „Unda” apguva jaunu pieredzi meistarklasē, ko vadīja „Latvian Voices” dalībnieces. Kori raksturo profesionāli izstrādāts un noslīpēts sniegums jebkurā uzstāšanās reizē. Par to varēsim pārliecināties gan Dižkoncertā, gan sēļu svētkos, gan baznīcās, gan Jēkabpils pilsētas svētkos.

 

Kā atzina diriģente Skaidrīte Pugača, koris “Atvasara” nopietni gatavojas Senioru koru Dziesmu svētkiem Talsos. Nesen visi austrumlatvijas kori sadziedājās kopmēģinājumā un koncertā Rēzeknē. Tāpēc šobrīd „Atvasara” ir labā formā un lepojas ar to, ka korī dzied 12 braši vīri. Liels gandarījums par to, ka šoreiz koris varēja izvēlēties repertuāru, un nodziedāt savas mīļākās dziesmas.

Dažām jaunajām kora “Atvasara” dziedātājām šī bija pirmā skate. Daira Spārīte saka: „Negaidīju, ka mums tik labi skanēs! Mūsu priekšnesuma laikā man pār ķermeni skrēja skudriņas. Biju emociju pārņemta un ļoti lepna. Bet, kad gājām nost no skatuves, pārņēma kaut kāda nerealitātes sajūta par vētrainajiem, ilgstošajiem aplausiem, smaidošajām sejām un uz augšu paceltajiem īkšķiem!”

Atvasaras dziedātāji atzīst, ka šī kultūras nama zālei piemita ļoti laba akustika, un visu koncertu valdīja savstarpēji atbalstoša, pozitīva un silta atmosfēra. Liels Paldies brīnišķīgās balss īpašniecei – solistei Agnesei Levinskai, kura “Atvasaras” sniegumu papildināja ar īpašu skanējumu. Īpašs paldies jāsaka lieliskajai koncertmeistarei Antrai Korņejevai, kas spēlēja pavadījumus vairumam koru, kuri piedalījās skatē.

Koriem priekšā dalība Krustpils kultūras nama 60 gadu jubilejas koncertā, Dižkoncertā Krustpils brīvdabas estrādē, sēļu svētkos “Sēlija rotā” un Jēkabpils pilsētas svētkos. Tā tik turēt!

             

Krustpils KN un Jēkabpils TN mākslinieciskais vadītājs                    /Aivars Pugačs/

Atpakaļ