Jēkabpils Kultūras pārvalde izsludina konkursu uz Direktora vietnieka/-ces ierēdņa amatu (uz noteiktu laiku)

05.02 - 17.02

Galvenie darba pienākumi:

 1. Administratīvās nodaļas un struktūrvienību darbu vadīšana, organizēšana un plānošana;
 2. Finanšu resursu plānošana;
 3. Iestāžu infrastruktūru saimnieciskās darbības nodrošināšana;
 4. Publisko iepirkumu organizēšana, kontrole un veikšana;
 5. Dokumentu projektu izstrāde iestādes vadības un saimnieciskās darbības jautājumos;
 6. Dalība radošu projektu izstrādē un realizēšanā.

Prasības pretendentam:

 1. Augstākā izglītība humanitārajās zinātnēs vai uzņēmējdarbībā;
 2. Izpratne personāla vai projektu vadībā.
 3. Zināšanas publisko iepirkumu jomā un finanšu plānošanā;
 4. Prasme pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 5. Konceptuālā domāšana, komunikabilitāte un pašiniciatīva;
 6. Orientācija uz attīstību un rezultātu sasniegšanu;
 7. Izcila latviešu valoda un divas svešvalodas sarunvalodas līmenī;
 8. B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība.

Atalgojums:   1329,00  EUR

Piedāvājam:

 1. Stabilu atalgojumu;
 2. Personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu;
 3. Dinamisku, radošu darbu draudzīgā kolektīvā un jaunus kontaktus;
 4. Sociālās garantijas.

 

Pieteikuma dokumentus (motivācijas vēstuli, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt Jēkabpils pilsētas pašvaldības struktūrvienībai Jēkabpils Kultūras pārvalde, Rīgas iela 210A, Jēkabpils, LV-5202, vai uz elektroniskā pasta adresi info@jkp.lv līdz 2020. gada 17. februārim. Tālrunis informācijai 65283783, 29209982.

 

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības privātuma politiku: https://www.jekabpils.lv/lv/pasvaldiba/personas-datu-apstrade/privatuma-politika.

Atpakaļ