Jēkabpils Kultūras pārvalde izsludina konkursu uz vakanto amatu Jēkabpils Tautas nama kultūras pasākumu organizators (uz nenoteiktu laiku)

02.10 - 14.10

Jēkabpils Kultūras pārvalde, reģistrācijas Nr.40900009295 izsludina konkursu uz vakanto amatu Jēkabpils Tautas nama kultūras pasākumu organizators (uz nenoteiktu laiku)

Galvenie darba pienākumi:

 1. Plānot, organizēt un vadīt kultūras pasākumus;
 2. Izstrādāt pasākumu scenārijus un nodrošināt to izpildi;
 3. Plānot un organizēt sadarbību ar koncertu, izrāžu u.c. pasākumu organizatoriem;
 4. Sastādīt pasākumu finanšu tāmes;
 5. Veidot sadarbību ar masu medijiem, informējot sabiedrību par pasākumiem un aktivitātēm, nodrošināt pasākumu reklāmas kampaņu;
 6. Analizēt sabiedrības intereses un faktorus, kas ietekmē kultūras pasākumu pieprasījumu, sagatavot priekšlikumus pasākumu piedāvājuma uzlabošanai;
 7. Sagatavot atskaites autortiesību aģentūrai noteiktajos termiņos, nodrošināt autortiesību ievērošanu sarīkojumos;
 8. Plānot telpas un laiku pasākumiem un mēģinājumiem, nodrošināt telpu kārtību pirms un pēc pasākumiem, nepieciešamības gadījumā, veikt dežūras kultūras pasākumos.

Prasības pretendentam:

 1. Vismaz 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība kultūras jomā;
 2. Pieredze pasākumu organizēšanā un vadīšanā;
 3. Pašiniciatīva, publiskās uzstāšanās spējas;
 4. Teicamas latviešu un labas krievu un angļu valodas zināšanas;
 5. Labas komunikācijas prasmes, augsta atbildības sajūta;
 6. Spēja strādāt komandā, pastāvīgi plānot sava darba izpildi;
 7. Spēja pielāgoties elastīgam darba laikam.

Atalgojums:   653,00 EUR

Piedāvājam:

Pilnu darba slodzi;

Piemērotu darba vidi;

Dinamisku darbu profesionālā un radošā komandā.

 

Pieteikuma dokumentus (motivācijas vēstuli, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt Jēkabpils pilsētas pašvaldības struktūrvienībai Jēkabpils Kultūras pārvalde, Rīgas iela 210A, Jēkabpils, LV-5202, vai uz elektroniskā pasta adresi info@jkp.lv līdz 2019. gada 11. oktobrim. Tālrunis informācijai 65283783, 29209192.

 

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības privātuma politiku: https://www.jekabpils.lv/lv/pasvaldiba/personas-datu-apstrade/privatuma-politika

Galvenie darba pienākumi:

 1. Plānot, organizēt un vadīt kultūras pasākumus;
 2. Izstrādāt pasākumu scenārijus un nodrošināt to izpildi;
 3. Plānot un organizēt sadarbību ar koncertu, izrāžu u.c. pasākumu organizatoriem;
 4. Sastādīt pasākumu finanšu tāmes;
 5. Veidot sadarbību ar masu medijiem, informējot sabiedrību par pasākumiem un aktivitātēm, nodrošināt pasākumu reklāmas kampaņu;
 6. Analizēt sabiedrības intereses un faktorus, kas ietekmē kultūras pasākumu pieprasījumu, sagatavot priekšlikumus pasākumu piedāvājuma uzlabošanai;
 7. Sagatavot atskaites autortiesību aģentūrai noteiktajos termiņos, nodrošināt autortiesību ievērošanu sarīkojumos;
 8. Plānot telpas un laiku pasākumiem un mēģinājumiem, nodrošināt telpu kārtību pirms un pēc pasākumiem, nepieciešamības gadījumā, veikt dežūras kultūras pasākumos.

Prasības pretendentam:

 1. Vismaz 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība kultūras jomā;
 2. Pieredze pasākumu organizēšanā un vadīšanā;
 3. Pašiniciatīva, publiskās uzstāšanās spējas;
 4. Teicamas latviešu un labas krievu un angļu valodas zināšanas;
 5. Labas komunikācijas prasmes, augsta atbildības sajūta;
 6. Spēja strādāt komandā, pastāvīgi plānot sava darba izpildi;
 7. Spēja pielāgoties elastīgam darba laikam.

Atalgojums:   653,00 EUR

Piedāvājam:

Pilnu darba slodzi;

Piemērotu darba vidi;

Dinamisku darbu profesionālā un radošā komandā.

 

Pieteikuma dokumentus (motivācijas vēstuli, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt Jēkabpils pilsētas pašvaldības struktūrvienībai Jēkabpils Kultūras pārvalde, Rīgas iela 210A, Jēkabpils, LV-5202, vai uz elektroniskā pasta adresi info@jkp.lv līdz 2019. gada 11. oktobrim. Tālrunis informācijai 65283783, 29209192.

 

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības privātuma politiku: https://www.jekabpils.lv/lv/pasvaldiba/personas-datu-apstrade/privatuma-politika

Atpakaļ