Jēkabpils Kultūras pārvalde par brīvo cenu pārdot automašīnu

28.09 - 09.10

Jēkabpils pilsētas pašvaldības Jēkabpils Kultūras pārvalde

PAR BRĪVO CENU PĀRDOD AUTOMAŠĪNU PEUGEOT BOXER,

reģistrācijas numurs FE8629

Automašīnas atrašanās vieta: Krustpils kultūras nams, Rīgas iela 212, Jēkabpils, LV-5202.

Automašīnas apskate iespējama no 2017. gada 27. septembra līdz 2017. gada 6. oktobrim darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00, savu ierašanos iepriekš saskaņojot ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības Jēkabpils Kultūras pārvaldes saimniecības pārzini Ēvaldu Šidlovski (tālr. 20371531).

Automašīnas noteiktā sākuma cena ir EUR 450,00 (četri simti piecdesmit euro, 00 centi).

Personām, kuras vēlas iegādāties automašīnu, jāiesniedz pieteikums Jēkabpils pilsētas pašvaldības Jēkabpils Kultūras pārvaldes juristei (tālr. 20371530, e-pasts: Elina.Bokane@jkp.lv) Rīgas ielā 210a, Jēkabpilī, LV-5202, līdz 2017. gada 6. oktobra plkst. 16.00.

Ja pieteiksies vairāk kā viens pretendents, tiks rīkota izsole ar augšupejošu soli.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības Jēkabpils Kultūras pārvalde

Atpakaļ