Jēkabpils Kultūras pārvalde pārdod automašīnu Opel Vectra

14.05 - 30.05

Jēkabpils pilsētas pašvaldības Jēkabpils Kultūras pārvalde PAR BRĪVO CENU PĀRDOD AUTOMAŠĪNU OPEL VECTRA,  reģistrācijas numurs GK2994

Automašīnas atrašanās vieta: Krustpils kultūras nams, Rīgas iela 212, Jēkabpils, LV-5202.

Automašīnas apskate iespējama no 2018. gada 18. maija līdz 2018. gada 29. maijam darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00, savu ierašanos iepriekš saskaņojot ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības Jēkabpils Kultūras pārvaldes saimniecības pārzini Ēvaldu Šidlovski (tālr. 20371531).

Automašīnas nosacītā cena ir EUR 265,46 (divi simti sešdesmit pieci euro, 46 centi).

Personām, kuras vēlas iegādāties automašīnu, jāiesniedz pieteikums Jēkabpils pilsētas pašvaldības Jēkabpils Kultūras pārvaldes juristei (tālr. 20371530, e-pasts: Linda.Logina@jkp.lv) Rīgas ielā 210a, Jēkabpilī, LV-5202, līdz 2018. gada 29. maija plkst. 16.00.

Ja pieteiksies vairāk kā viens pretendents, tiks rīkota izsole ar augšupejošu soli.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības Jēkabpils Kultūras pārvalde

Atpakaļ