Jēkabpils Kultūras pārvalde realizēto projekta ideju “Kur Dzīvo Latvija?” nodod tālāk un dodas uz Jelgavu

04.05 - 24.02

Jēkabpils Kultūras pārvalde (turpmāk – JKP) gada garumā realizēja projektu, kura rezultātā tika radīta Jēkabpils bērnu animācijas filma par tēmu “Kur Dzīvo Latvija?”. 2018. gada aprīlī projektu konkursā “Pilsēta izAICINA” JKP saņēma finansiālu atbalstu un idejas platformu jau oktobrī nodos jelgavniekiem.

Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūras pārvalde” un Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroja organizētajā projektu konkursā “Pilsēta izAICINA”, Jēkabpils Kultūras pārvalde saņēma 1500,00 eiro lielu atbalstu projektam “„Kur Dzīvo Latvija” Jelgava””.

Atbalstītajā projektā JKP izaicinās Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādi “Kultūra”. JKP iepazīstinās jelgavniekus ar realizēto projekta ideju, animācijas filmas veidošanas pamatprincipiem, kā arī piesaistīs meistardarbnīcām zinošus mentorus – jomas speciālistus.

Pasākums Jelgavā sāksies ar bērnu diskusiju par tēmu – “Kur Dzīvo Latvija?” Caur diskusiju tiks fiksēti atslēgas vārdi darbnīcas tematiskajai virzībai. Lai jelgavniekiem radītu priekšstatu par darbnīcas rezultātu, JKP un projektā iesaistītie bērni no Jēkabpils prezentēs savu izveidoto animācijas filmu. Pēc tā sāksies lielākais darbs – meistardarbnīca. Darbnīcu vadīs animatores Dace Liepa un Silva Liepa. Bērni darbnīcās zīmēs, griezīs, veidos kustīgu stāstu. Jelgavnieki meistardarbnīcā iegūtās prasmes iespēju robežās varēs attīstīt, sadarbojoties ar Jelgavas pašvaldības iestādi “Kultūra”.

Projekta mērķis ir veicināt mākslas jaunrades procesu Jelgavā, jaunradītu mākslas vērtību pieejamība plašai sabiedrībai, iedzīvotāju lokālpatriotismu un lepnumu par savu pilsētu, piederības sajūtu Latvijai.

Projektu konkurss “Pilsēta izAICINA” ir iespēja vispārējās un profesionālās izglītības, interešu izglītības iestāžu un jaunatnes nevalstisko organizāciju jauniešu kolektīviem no visas Latvijas veidot īpašu Latvijas valsts simtgadei veltītu notikumu un to īstenot citā Latvijas pašvaldībā. JKP “Animācijas filma “Kur Dzīvo Latvija?”” ir stāsts, kas tika fiksēts vairāk kā 8 minūšu garā animācijas filmā, tā ir paliekoša dāvana Latvijai simtajā dzimšanas dienā.

 

Atpakaļ