Jēkabpils Kultūras pārvalde saņēmusi finansējumu projektam “Aizliegtie vārdi”

22.03 - 24.02

Šī gada pirmajā Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludinātajā projektu konkursā – nozarē “Starpdisciplināri projekti” – Jēkabpils Kultūras pārvalde saņēmusi 1000 eiro lielu atbalstu iesniegtajam projektam “Aizliegtie vārdi”.

Sabiedrībā joprojām ir aktuāla publiska diskusija par kultūras procesiem un norisēm padomju varas ideoloģijas apstākļos. Tas, bez izņēmuma, skāra arī Jēkabpils iedzīvotājus. Ar cenzūru vistiešākajā veidā saskārās tādas mākslas nozares kā kino, literatūra, mūzika, māksla, arī žurnālistika. Līdz sabiedrībai nonāca tikai cenzēta un politiski pareiza informācija. Līdztekus tam, kultūrai bija nenovērtējama loma nacionālās pašapziņas un brīvības centienu uzturēšanā un zināmas kvalitātes nodrošināšanā. Daudzi nozīmīgi kultūrvēsturiski darbi tika radīti padomju laikā, neskatoties uz toreizējo ideoloģiju un cenzūras esamību.

Lai ikviena vecuma jēkabpilieti rosinātu izvērtēt un veidot savu attieksmi pret cenzūru, kā arī sniegtu iespēju izprast tās ietekmi uz kultūras norisēm, Jēkabpils Kultūras pārvalde no 2018. gada 3. aprīļa līdz 2019. gada 13. janvārim plāno īstenot projektu “Aizliegtie vārdi”.

Projekts iecerēts kā četru sarunu cikls, kas kliedēs nezināšanu par cenzūras ieviestajām korekcijām kultūras dzīvē un informācijas telpā. Noslēguma diskusijā tiks apkopta un izvērtēta cenzūras loma kultūras un informācijas attīstības procesos. Visas organizētās sarunas, kā arī noslēguma diskusija tiks filmētas un izplatītas kā mācību materiāls Jēkabpils skolās un bibliotēkās.

Atpakaļ