Jēkabpils Kultūras pārvalde saņēmusi finansējumu projektam “Rakstu svētki Jēkabpilī “Latviešu arheoloģiskais tautas tērps””

27.02 - 27.05

Šī gada pirmajā Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludinātajā projektu konkursā – nozarē “Tradicionālā kultūra” – Jēkabpils Kultūras pārvalde saņēmusi 725 eiro lielu atbalstu iesniegtajam projektam “Rakstu svētki Jēkabpilī “Latviešu arheoloģiskais tautas tērps””. 

Tuvojoties Latvijas simtgadei, arvien vairāk cilvēku meklē savu garīgo piederību kultūrai un viena no piederības zīmēm ir tautas tērps. Tradicionālais tautastērps ir plašs informācijas nesējs – ne tikai par latviešu kultūru, vēsturi un etniskajām īpatnībām, bet tas ataino arī valkātāju sociālās, ģimenes, vecuma un turīguma īpatnības.

Gatavojoties Latvijas simtgadei un atsaucoties uz aicinājumu “Katram savu tautastērpu”, Krustpils kultūras namā 6. maijā plkst. 12.00 tiks rīkoti jau vienpadsmitie Rakstu svētki. Projektā ieplānotas vairākas interaktīvas lekcijas un radošās darbnīcas profesionālu lektoru vadībā, kā arī arheoloģisko tērpu demonstrēšana un seno latgaļu, sēļu un zemgaļu arheoloģisko tautastērpu valkāšanas tradīciju izzināšana.

Projekta mērķis ir stiprināt latvisko apziņu, iesaistīt iedzīvotājus Latvijas kultūras mantojuma, materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma lietpratēju zināšanu un dzīvo kultūras vērtību izzināšanā, izkopšanā un tālāknodošanā nākamajām paaudzēm, izzinot mūsu senču pagātni caur arheoloģiskajiem  tautastērpiem.

Projekts sniegs ieguldījumu kultūras pārmantojamības, atjaunotnes un mākslinieciskās jaunrades procesa veicināšanā kā arī konkrētu augstvērtīgu mākslas produktu radīšanā un mākslinieciski estētiska baudījuma sniegšanā Jēkabpils un tuvējā reģiona iedzīvotājiem, kā arī ārvalstu viesiem.

Informāciju sagatavoja

Jēkabpils pilsētas pašvaldības

Jēkabpils Kultūras pārvaldes

Projektu koordinatore

Santa Vucāne

santa.vucane@jkp.lv, 29724382

 

Atpakaļ