Jēkabpils kultūras pārvaldes amatierkolektīviem labākie vērtējumi skatēs

11.04 - 30.06

3. martā Jēkabpils Tautas namā notika vokālo ansambļu skate, kurā piedalījās 21 kolektīvs no visa Jēkabpils apriņķa – jauktie, vīru un sieviešu vokālie ansambļi. Ansambļu sniegumu vērtēja trīs eksperti – mūziķis, kordiriģents un pedagogs Jevgeņijs Ustinskovs, mūziķis un komponists Aigars Godiņš, kā arī mūziķis un kordiriģents Oskars Elksnis.

Krustpils kultūras nama krievu vokālais ansamblis “Bariņa” (vadītāja Olena Agafonova) ieguva 2. pakāpes diplomu (36.3 punkti), bet Krustpils kultūras nama jauktais ansamblis “Vakarvējš” (vadītāja Ilze Samule) ieguva 2. pakāpes diplomu (36.2 punkti), kā arī tika izvirzīts uz otro kārtu.

12. martā Līvānu kultūras centrā notika Starptautiskā folkloras festivāla “Baltica 2018” folkloras un etnogrāfisko ansambļu skate, kurā piedalījās 17 kolektīvi no dažādiem novadiem. Dalībniekus vērtēja Valsts Izglītības satura centra folkloras metodiķe Māra Mellēna, Latvijas Nacionālā kultūras centra folkloras eksperte Gita Lancere, Latvijas Nacionālā kultūras centra tautas lietišķās mākslas eksperte Linda Rubene, un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas etnomuzikoloģijas klases pasniedzēja Zane Šmite.

Šajā skatē piedalījās arī Krustpils kultūras nama folkloras kopa “Rati” (vadītāja Aīda Bikauniece), kam piešķirta 1. kategorija (gandrīz izcili).

Gatavojoties XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem, 1. aprīlī Jēkabpils Tautas namā notika Jēkabpils apriņķa koru skate, kurā piedalījās 10 kolektīvi no Jēkabpils pilsētas, Krustpils, Salas, Skrīveru, Līvānu, Jēkabpils un Neretas novadiem. Dalībniekus vērtēja dziesmu svētku virsdiriģenti – diriģente Aira Birziņa un diriģents Jānis Baltiņš –, kā arī mūziķis, komponists Uģis Prauliņš.

Krustpils kultūras nama jauktais koris “Noskaņa” (vadītāja Ilze Bērziņa) šajā skatē ieguva 1. pakāpes diplomu (42.78 punkti), Jēkabpils Tautas nama sieviešu koris “Unda” (vadītāja Sandra Bondare) ieguva 1. pakāpes diplomu (40.89 punkti), tāpat arī Krustpils kultūras nama senioru jauktais koris “Atvasara” (vadītāja Skaidrīte Pugača) ieguva 1. pakāpes diplomu (42.00 punkti).

Gatavojoties XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku Deju lieluzvedumam „Māras zeme”, 9. aprīlī Viesītes kultūras pilī notika Jēkabpils apriņķa deju kolektīvu repertuāra apguves skate. Tajā piedalījās 22 deju kolektīvi no Jēkabpils, Aknīstes, Viesītes, Krustpils un Salas novadiem, kā arī Jēkabpils pilsētas. Dejotājus vērtēja deju svētku virsvadītāji – horeogrāfe, dejas nozares konsultatīvās padomes vadītāja Zanda Mūrniece, horeogrāfi, deju lieluzveduma “Māras zeme” mākslinieciskie vadītāji – Jānis Ērglis un Liepājas deju apriņķa virsvadītājs Jānis Purviņš –, horeogrāfe, Siguldas deju apriņķa virsvadītāja Gunta Skuja un horeogrāfs Agris Daņiļevičs.

Krustpils kultūras nama jauniešu deju kolektīvs “Delveri” (vadītāja Ingrīda Feldmane) ieguva augstākās pakāpes diplomu (55.7 punkti), arī Jēkabpils Tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Sadancis” (vadītāja Inese Lazdāne) ieguva augstākās pakāpes diplomu (56.7 punkti). Krustpils kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Kreicburga” (vadītāja Aija Rūliete) ieguva augstākās pakāpes diplomu (55.0 punkti), tāpat arī Krustpils kultūras nama senioru deju kolektīvs “Krustpilietis” (vadītājs Kārlis Krūmiņš) ieguva augstākās pakāpes diplomu (47.8 punkti).

Sirsnīgs paldies visiem mūsu amatierkolektīvu vadītājiem!

Esam lepni!

 

Atpakaļ