Jēkabpils novadā aizvadīta “Muzeju nakts 2022”

16.05 - 05.06

Šī gada 14. maijā visā Latvijā notika Eiropas “Muzeju nakts” akcija, kas aizsākusies pirms vairāk kā 20 gadiem Francijā. Akcijas ietvaros interesentiem ir iespēja baudīt muzeju un dažādu kultūras iestāžu piedāvājumu brīvā atmosfērā un netradicionālā laikā – vēlā vakarā. Ierasti “Muzeju nakti” Latvijā atzīmē vienotā tēmā, taču šogad katrai kultūras iestādei un muzejam bija iespēja izvēlēties tieši sev aktuālu tēmu. Jēkabpils novadā “Muzeju naktī” piedalījās vairākas kultūras iestādes.

Amatniecības centrā “Rūme” apmeklētāji klausījās Andas Svarānes stāstījumos par latvieša saimniecības traukiem. Mazajiem viesiem uzreiz bija skaidrs, kas pie galda jādara! Ar lielu patiku tika apskatīti arī mūsdienu trauki, kuros var saskatīt tradicionālo trauku formas. Tāpat visa vakara gaitā klētiņā varēja aplūkot jauno mākslinieku darbus – Sindijas Minalto “Padzeries no stāstu krūzes” un Mārča Gabranova “Stāstu bluķīšus”.

Akcijas ietvaros ar tēmu “Kopiena. Identitāte. Mēs.” piedalījās arī “Sēlijas kultūrtelpa” Zasā. Notika izstādes “Sēlijas kopienu identitātes zīmes” atklāšana un saruna ar Sēlijas salu iedvesmotājām Dainu Alužāni un Ievu Jātnieci, kuras dalījās pieredzē par identitātes nozīmību apdzīvotās vietās un to, kā noris Vietas Gara jeb “Genuis loci” sajušana un noteikšana. Kultūrtelpas apmeklētājiem bija iespēja radoši iesaistīties, lai kopā izveidotu “Muzeju nakts” identitātes zīmi. Ar muzikālu priekšnesumu, spēlējot gan autordziesmas, gan populārus skaņdarbus, priecēja ģitārists Rolands Rubiķis.

“Muzeju nakts” Viesītes muzeja “Sēlija” nodaļās “Paula Stradiņa skola” un “Mazā Bānīša parks” aizvadīta ar moto “Pasniedz roku mieram”. Vakara gaitā apmeklētājiem bija iespēja izspēlēt dažādus uzdevumus, vērot kino un klausīties viesītietes Elīnas Beļinskas koncertu. Rakstnieces Annas Brodeles literatūras klasē, kas iekārtota atbilstoši mācību klasei, kāda bija 20.gadsimta vidū, muzeja apmeklētāji varēja izmēģināt roku glītrakstīšanā ar tinti. Muzeju nakts laikā pie abām nodaļām norisinājās akcija “Saulespuķes vienotai Eiropai kopā ar Ukrainu”, kas, cerams, vasarā krāšņi uzplauks un priecēs ikvienu Viesītes apceļotāju!

Uz tikšanos nākošgad!

Atpakaļ