Jēkabpils novada Galvenā bibliotēka un Jēkapils pilsētas bibliotēka piedalās projekta HOME izvērtēšanas sanāksmē

03.10 - 14.10
Piektdien, 30. septembrī, Ludzā notika pēdējā projekta HOME darba gupas sanāskme, kuras laikā projekta partneri dalījās ar projekta laikā paveikto, pārrunāja iespaidus par projekta aktivitātēm un iegūto pieredzi, kā arī iezīmēja nākotnes sadarbības iespējas.
Projekta laikā Jēkabpils pilsētas bibliotēkai iegādāta tehnika, rīkotas dažādas aktivitātes bērniem un ģimenēm un labiekārtota Jēkabpils pilsētas bibliotēkas bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļa. Projekta laikā tika realizēti arī semināri bibliotekāru kvalifikācijas celšanai.
 
Projekts tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros.
Projektā piedalās Jēkabpils novada Galvenā bibliotēka un Jēkabpils pilsētas bibliotēka.
 
Atpakaļ