Jēkabpils novada kultūras pārvalde, ciešā sadarbībā ar nevalstisko sektoru, uzsākusi veidot Sēlijas lietišķās mākslas izstādi.

11.01 - 03.02

Pagājušā gada nogalē Jēkabpils novada kultūras pārvalde kopā ar biedrībām  „Kopienu sadarbības tīkls „Sēlijas salas””, „Sēļu pūrs” un „Ūdenszīmes” aicināja uz sadarbību Nacionālo Kultūras centru, lūdzot tam idejisko atbalstu tāda nebijuša kultūras pasākuma īstenošanai kā vienotai, apjomīgai, visu Sēlijas teritoriju apvienojošai  Lietišķās mākslas izstādei veidošanai.

Nacionālais Kultūras centrs augstu novērtēja šādu iniciatīvu, īpaši atzīmējot projekta sinerģiju kopīga mērķa sasniegšanā: Valsts iestāde – pašvaldība – pilsoniskā sabiedrība – mazie uzņēmēji. Jau pagājušajā gadā Sēlijas amatnieki un mākslinieki virtuālajā vidē pulcējās uz vairākām apmācību nodarbībām, un mācību un koprades darbs turpināsies arī šogad.

Kopumā izstādes veidošanā iesaistīti 20 Sēlijas mākslinieki un amatnieki, teritoriāli aptverot Sēlijas vēsturiskās zemes teritoriju no Jaunjelgavas līdz Ilūkstei, podnieki, keramiķi, tērpu dizaineri, tekstilmākslinieki, adītāji, galdnieki, tehnologi, arhitekti, stikla mākslinieki un audēji. Janvāra mēnesī mācības plānotas klātienē, jau kopīgi veidojot izstādes koncepcijas pamatus.  Projekta ietvaros plānotas arī plašāka satura mācības, kas veicinās kopējo Sēlijas amatnieku konkurētspēju – medijpratība, mārketings un sadarbības tīklu veidošana, taču galvenais uzdevums ir izveidot vienotu lielu darbu: Sēlijas lietišķās mākslas izstādi, kas būtu pirmā mūsu vēsturiskās zemes vizuālā vizītkarte Latvijas mērogā.

Apmācību klātienes nodarbības jau šomēnes 4 dienas notiks Zasā, amatniecības centrā „Rūme”, projekta mentoringa pienākumi ir uzticēti SIA „Pastāsti”, kas piesaistījuši šiem darbiem Latvijā atzītus un pieredzējušus multimediju, mārketinga un vides dizaina speciālistus.  Cerēsim, ka epidemioloģiskā situācija klātienē ļaus tikties arī turpmāk.

Papildus finansējumu mākslas darbu radīšanai plānots piesaistīt caur tradicionālās kultūras attīstības un saglabāšanas projektiem pieejamajiem līdzekļiem, bet pašu izstādi pilnā apjomā plānojam „laist tautās”  2023.gadā. Paldies māksliniekiem un amatniekiem, kuri atsaucās šādam skaistam, mūsu Sēliju apvienojošam darbam! Lai radošām domām un panākumiem bagāts gads!

Atpakaļ