Jēkabpils pilsētas bibliotēka no 18. maija apkalpos lasītājus klātienē. Izlasi, kas jāzina un jāievēro apmeklētājiem!

15.05 - 09.06

Jēkabpils pilsētas bibliotēka ver durvis lasītājiem. Piesardzības nolūkos tiks ieviesti dažādi ierobežojumi, kas var mainīties atkarībā no situācijas.

  • Drošības apsvērumu dēļ ierobežota pieeja grāmatu plauktiem, preses lasīšanai, datoriem.
  • Interneta un periodikas lasītavā būs pieejamas divas sēdvietas, lai būtu iespējams iepazīties ar jaunākajiem preses izdevumiem – sēdvietas izmantošana līdz 30min. Obligāta prasība – pirms preses lasīšanas jānomazgā un jādezinficē rokas, jābūt sejas maskai.
  • Interneta un periodikas lasītavā būs pieejamas divas datorvietas ar izmantošanas laiku līdz 30 min. Ieteicama iepriekšēja pierakstīšanās. Obligāta prasība – pirms datora lietošanas jānomazgā un jādezinficē rokas, jābūt sejas maskai.
  • Mācību nolūkos pieejamas divas darba vietas ar izmantošanas laiku līdz 3 stundām. Viena darba vieta ar datoru un otra darba vieta darbam ar savu datoru. Vēlama iepriekšēja pieteikšanās. Obligāta prasība – pirms darba vietas izmantošanas jānomazgā un jādezinficē rokas, jābūt sejas maskai.
  • Grāmatas un žurnāli tiks izsniegti un saņemti. Atnestos izdevumus lūgums novietot norādītajā vietā. Lai izvairītos no drūzmēšanās un liekas uzkavēšanās bibliotēkā, ja iespējams, aicinām grāmatas un žurnālus rezervēt jau iepriekš elektroniskajā katalogā, rakstot e-pastu vai pa telefonu.

! Ja izdevumus neesat rezervējis iepriekš, pēc atnesto izdevumu nodošanas, jādezinficē rokas, lai varētu izvēlēties žurnālus vai grāmatas.

  • Bibliotēkas patur tiesības neapkalpot un lūgt atstāt bibliotēkas telpas apmeklētājus ar elpošanas ceļu slimību pazīmēm.
  • Lai neveidotos drūzma un tiktu ievērota 2 metru distance bibliotēkas darbinieki var lūgt atnākt vēlāk vai gaidīt ārpus bibliotēkas telpām, ievērojot 2 metru distanci.

 

 

Atpakaļ