Jēkabpils pilsētas dome piešķīra atbalstu  SIA “AJV GRUPA” nomas maksas atbrīvojuma veidā uz četriem mēnešiem

28.05 - 31.07

Jēkabpils pilsētas dome ar 2020.gada 27.maija lēmumu Nr.1 piešķīra atbalstu, 264,00 euro apmērā,  SIA “AJV GRUPA” nomas maksas atbrīvojuma veidā uz četriem mēnešiem, no 2020.gada 1.aprīļa līdz 2020.gada 31.jūlijam.

Pamatojoties uz Ministru Kabineta 02.04.2020. noteikumiem Nr.180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”, ārkārtējās situācijas dēļ grūtībās nonākušajiem komersantiem pašvaldība var sniegt atbalstu, atbrīvojot vai samazinot nomas maksu par nekustamā īpašumu nomu, pamatojoties uz nomnieka-komersanta atbilstību noteiktajiem kritērijiem un komersanta iesniegumu.

Atpakaļ