Jēkabpils pilsētas pašvaldības Jēkabpils Kultūras pārvalde par brīvo cenu pārdot automašīnu Opel Vectra

24.02 - 09.03

Jēkabpils pilsētas pašvaldības Jēkabpils Kultūras pārvalde

PAR BRĪVO CENU PĀRDOD AUTOMAŠĪNU OPEL VECTRA,

reģistrācijas numurs EZ9005

Automašīnas atrašanās vieta: Krustpils kultūras nams, Rīgas iela 212, Jēkabpils, LV-5202.

Automašīnas apskate iespējama no 2020. gada 24. februāra līdz 2020. gada 9. martam darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00, savu ierašanos iepriekš saskaņojot ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības saimniecības pārzini Ēvaldu Šidlovski (tālr. 20371531).

Automašīnas nosacītā cena ir 125,00 EUR (viens simts divdesmit pieci euro, 00 centi).

Personām, kuras vēlas iegādāties automašīnu, jāiesniedz pieteikums Jēkabpils pilsētas pašvaldības Jēkabpils Kultūras pārvaldes juristei (tālr. 20371530, e-pasts: Linda.Logina@jkp.lv) Rīgas ielā 210a, Jēkabpilī, LV-5202, līdz 2020. gada 9. marta plkst. 16.00.

Ja pieteiksies vairāk kā viens pretendents, tiks rīkota izsole ar augšupejošu soli.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības Jēkabpils Kultūras pārvalde

Atpakaļ