Jēkabpils Sporta laureāts 2017

12.01.2018 - plkst.19.00

NOLIKUMS

„Jēkabpils Sporta Laureāts 2017”

Mērķis un uzdevumi
1. Sveikt labākos Jēkabpils pilsētas sportistus, komandas, trenerus, sabiedriskos darbiniekus.
2. Konkursā – balsošanā noskaidrot nominantus – ,,JĒKABPILS GADA SPORTISTS 2017’’, ,,JĒKABPILS GADA TRENERIS 2017’’, ,,JĒKABPILS GADA LABĀKĀ KOMANDA 2017’’
3. Nodrošināt sportistiem saliedētu un aktīvu atpūtu.

Laiks un vieta

Pasākums notiek 2018. gada 12.janvārī 19.00 Jēkabpils Tautas namā,
Vecpilsētas laukumā -3. Ierašanās ar groziņiem un smaidu sejā.

Dalībnieki

Pasākumā piedalās Jēkabpils sportisti, treneri, skolotāji, viņu ģimenes locekļi un sporta atbalstītāji.

Vadība – Pasākumu organizē Jēkabpils sporta centrs (Reģ. nr. 90000024205).

Atbildīgie par norisi – Baiba Grasa /T.26321112/ un Lāsma Vindule.

Programma:

1. Sportistu, treneru, sabiedrisko darbinieku, un atbalstītāju apbalvošana.
2. Priekšnesumi, uzrunas un dejas.

Apbalvošana:

  • Sporta laureāti, komandas un atbalstītāji saņem piemiņas balvas.
  • Nominācijas Jēkabpils 2017.gada labākais sportists un treneris ieguvējiem, ko nosaka pēc konkursa-balsošanas rezultātiem (18.12.2017. – 09.01.2018.), uz iesnieguma pamata un norādīto kontu, tiek pārskaitīta naudas balva 100,00 EUR vērtībā.
  • 2017. gada labākā komanda, ko izvērtē pēc sasniegtajiem rezultātiem un sportiskākā ģimene, ko vērtē pēc apmeklēto sportisko aktivitāšu daudzuma un rezultātiem, uz iesnieguma pamata un norādītā konta numuru saņem naudas balvu 100,00 EUR vērtībā.
  • Sportisti, kuri 2017.gadā, izcīnījuši godalgotas vietas Latvijas, Eiropas un pasaules čempionātos un šos rezultātus iesnieguši Jēkabpils sporta centrā līdz 20.decembrim, saņem naudas balvu par vienu augstvērtīgāko sasniegumu.

Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un naudas balvu apmēru skatīt:
www.jekabpilssc.lv
http://jekabpilssc.lv/sasniegumi/nolikums-par-naudas-balvas-pieskirsanu-sporta
http://jekabpilssc.lv/sasniegumi/iesniegums-naudas-balvas-pieskirsanai-sporta

Finansiālie izdevumi:
Izdevumus, kas saistīti ar pasākuma organizēšanu, sedz Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Jēkabpils sporta centrs.

Atpakaļ