Jēkabpils Tautas nams turpina darbību jaunās telpās

01.02 - 28.02

Jēkabpils Tautas nams turpina darbību jaunās telpās

Lai nodrošinātu kultūras pasākumu piedāvājuma nepārtrauktību, Jēkabpils Tautas nams vēsturiskās ēkas renovācijas laikā pārcēlies uz SIA “Daugavkrasti” telpām Mežrūpnieku ielā 2, Jēkabpilī.

Jēkabpils Tautas nama komanda jaunajās telpās aicinās ikvienu jēkabpilieti un pilsētas viesi uz dažādiem kultūras, izklaides un atpūtas pasākumiem – koncertiem, teātra izrādēm, kino seansiem, muzikāliem un literāriem vakariem, atceres un piemiņas pasākumiem. Uz tikšanos Mežrūpnieku ielā 2, Jēkabpilī!

  1. gada 30. jūnijā tika noslēgts līgums par projekta “Tautas nama vēsturiskās ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana”(Projekta identifikācijas Nr. 4.2.2.0/19/I/004) ietvaros paredzēto būvdarbu veikšanu.  Jēkabpils Tautas nama ēkas renovācijas darbi tika sākti 2021. gada jūlijā, tos paredzēts pabeigt līdz 2022. gada beigām.
Atpakaļ