Kanādas latvieši ciemos pie deju kolektīva “Sadancis”

14.10 - 14.12

Pēc atpūtas vasarā atkal nākam kopā, lai dejotu savā deju kolektīvā “Sadancis”. Līdz šim esam izdejojuši daudz un dažādas dejas. Starp tām ir arī Kanādas deju pedagoģes Māras Simsones veidotā “Māras dziesma”. Ar šo deju 2015. gadā piedalījāmies Jaunrades deju konkursā Valmierā.

Sadarbība ar Kanādas latvieti Māru Simsoni “Sadanča” vadītājai Inesei Lazdānei izveidojusies jau sen. Mēs, dejotāji ar horeogrāfi tikāmies 2012. gadā, piedaloties XIV Dziesmu un deju svētkos Kanādā, Hamiltonā. Šoruden, 13. oktobrī mīļi sagaidījām Māru Simsoni ar dzīves biedru Juri Simsonu pie mums, Jēkabpilī. Kopā ar Tautas nama māksliniecisko vadītāju Pēteri Draņeviču viesi izstaigāja Vecpilsētas laukumu. Kopā ar dejotājiem pabijām Sēļu sētā, Meža takā un apskatījām citas skaistas un nozīmīgas vietas mūsu pilsētā. Parādot “Sadanča” dejotāju ikdienu, apciemojām Jāņa Kapača izveidoto “Kapačmuižu” un Daigas Melnaces rokdarbu meistardarbnīcu.

Ar pozitīvām emocijām piepildīti, sanācām kopā uz kopīgu vakarēšanu. Dziedājām latviešiem iecienītas dziesmas un, protams, uzdejojām “Māras dziesmu”, ko paši dēvējam par “Villaiņu deju”. Dejā ar lielu prieku iesaistījās arī Juris Simsons. Uzzinājām par Kanādas latviešu dejotāju tradīciju – katru deju mēģinājumu beigt, nodziedot kādu latviešu tautasdziesmu. Priecē tas, ka nedzīvojot Latvijā, cilvēki spējuši saglabāt latviskumu sevī. Viesi solījās pastāstīt saviem dejotājiem par mūsu pilsētu, par dejotāju pozitīvo attieksmi pret savu darbu un dejošanu.

Esam lepni un priecīgi par draudzību un sadarbību ar Māru Simsoni, un pateicīgi par viņas dāvanu mūsu kolektīvam – jaunu deju “Aiz upeitis”, kas ir viņas veidota un Latvijā vēl neiestudēta.

Šī tikšanās lika aizdomāties par to, ka, neskatoties uz Jēkabpils un Hamiltonas lielo attālumu, dejā visi esam tuvi viens otram.

Gaidīsim jaunas Māras Simsones veidotās dejas, lai izdejotu tās kopā.

Deju kolektīva “Sadancis” dejotāji

Atpakaļ