Katram savs gada stāsts. Vecgada pasākums Rubeņos.

03.01 - 13.01

Katram savs gada stāsts….

   30.decembrī pēc divu gadu pārtraukuma Rubeņos notika tradicionālais Vecgada pasākums- amatierkolektīvu koncerts un balle. Par šo pavadīto laiku un gatavošanos katram kolektīva vadītājam bija jāpiesaka  kolektīvs ar atraktīvu vai nopietni nenopietnu stāstu.

   Koncertā piedalījās – vokālie ansambļi “ Ā”re” un “Kantilēna”, folkloras kopa “Kāre”, tautas deju kolektīvi “Laude” un “Rasa”, amatierteātris “Kumode”, dāmu deju kopa “Draiskās Peonijas” un līnijdeju grupa.

   Paldies par paveikto 2022.gadā kolektīvu dalībniekiem un vadītājām- Sandrai Radiņai, Sandrai Vaitķevičai, Ingai Kraševskai, Inārai Rudevičai, Ilonai Kantānei. Paldies , ka Jūs esat un darbojaties- gatavojaties koncertiem, izrādēm, festivāliem, skatēm ,Dziesmu un Deju svētkiem un dažādām kultūras norisēm.

   Šogad sanāca tāda darbīga gada nogale Rubeņos! Paldies skatītājiem par pozitīvām emocijā , smaidiem, aplausiem.

   Paldies par atbalstu un sadarbību Jēkabpils novada Kultūras pārvaldei,  Rubeņu pamatskolai, Rubeņu bibliotēkai un Rubenes pagasta pārvaldei!

   Radošu, veiksmīgu, veselīgu Jauno 2023.gadu!

Inta Tomāne, Rubenes tautas nama vadītāja, VPDK “Rasa” vadītāja

Lauras Rubiķes un autores foto.

Atpakaļ