Katru piektdienu Jēkabpils Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā notiek atvērtās nodarbības “Nāc, pievienojies!”

26.11 - 24.02

Nodarbības tiek organizētas Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam līdzfinansētā projekta “Interaktīvās izglītības telpa – efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids” jeb OPEN UP Nr. LLI-263 ietvaros.

No šī gada septembra katru piektdienu bērnu literatūras nodaļā notiek aktīva rosība, jo “OPEN UP” projekta ietvaros tiek organizēts radošs un izzinošs nodarbību cikls “Nāc, pievienojies” Apmācību laikā bērni aizraujošā veidā apgūst jaunas zināšanas par visdažādākajām sfērām – sports, dejas, ceļu satiksmes noteikumi, Latvijas vēsture u.c.  Nodarbību laikā bērni praktiski izmanto projektā iegādāto aprīkojumu – datorus, fotoaparātus, interaktīvo galdu, 3D televizoru un citu tehniku. Aktivitāšu noslēgumā tās dalībniekiem tiek piedāvāts spēlēt nodarbību tēmai atbilstošas spēles ar “X-box”.

Decembrī bērnus gaida vēl 4 nodarbības:

7.12. “Kā es varu padarīt pasauli labāku”

14.12. “Virtuālā dzīve”

21.12. “Satiksimies Ziemassvētkos!”

28.12. “Jaunā gada apņemšanās”

Tu vēl neesi bijis nodarbībās? Tad nāc, pievienojies!

Spēļu nodarbības tiks organizētas 20 mēnešu ietvaros līdz pat 2019. gada novembrim.

Plašāka informācija par nodarbībām – Jēkabpils Galvenās bibliotēkas mājas lapā www.jgb.lv, vai, zvanot uz tālr. 29113614 (Ilona).

Kopējās projekta izmaksas ir 176 680,75 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 150 178,64 EUR. Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžets šajā projektā sastāda 37 710.27 EUR, t.sk. 32 053.72 EUR ir ES finansējums.

Programmas mājaslapa www.latlit.eu; par Eiropas Savienību: www.europa.eu

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par publikācijas saturu pilnībā atbild Jēkabpils pilsētas pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Atpakaļ