FILMA “Rītava”

14.04.2016 - plkst.18.00

Jēkabpils Tautas nama Kino Mītnē 14. aprīlī plkst. 18.00 būs redzama dokumentālā filma „Rītava”. Filma veltīta nu jau aizsaulē esošās folkloristes, skolotājas un kolorītās personības Valentīnas Mičules dzīves un darba gaitām.

Valentīna dzimusi 1934.gada 24.jūlijā Sakstagala pagasta Kantiniekos. Viņa bija vecākā no četriem bērniem un vienīgā meita Broņislavas un Miķeļa Reiniku ģimenē. Augot strādīgā latviešu zemnieku ģimenē, reizē ar darba tikumu viņā tika ieaudzināta arī spēcīga latviskā pašapziņa un tēvzemes mīlestība. Tieši bērnībā gūtie iespaidi par lauku cilvēka dzīves ritmisko plūdumu, kas pakļauts gadskārtām un kur darba cēlienu nomaina lustīgi svētki, vēlākajos gados vistiešākajā veidā bija saistīti ar Valentīnas vēlmi saglabāt un nodot šo dzīvesziņu nākamajām paaudzēm.

Darbs un dzīves ceļi viņai lika īslaicīgi piestāt te vienā, te otrā vietā, līdz beidzot atveda uz Atašieni, kur aizvadīti ražīgākie darba gadi.

Kopā ar Atašienes Brāļu Skrindu vidusskolas skolēniem pagājušā gadsimta 80. gadu sākumā viņa aizsāka vienkāršu tautasdziesmu sadziedāšanu un etnogrāfisko deju dejošanu. Atašienes kultūras namā 1985.gadā viņa izveidoja etnogrāfiskās folkloras kopu „Vīraksne”, kur iesaistīja vietējās sievas, vīrus un jauniešus. Šis laiks sakrita ar Atmodas laiku.

Valentīna Mičule uzskatīja, ka nekur citur tautas dzīvais gars nav jūtams labāk kā laukos: kāpēc piekopt kroga kultūru un svešus svētkus, ja varam līksmoties pēc senajām tradīcijām?

Pa šiem gadiem kopā ar folkloras kopas „Vīraksne” dalībniekiem savākts plašs folkloras materiāls, atdzīvināti gandrīz no atmiņas izzudušie latviešu svētki un ieviestas tradīcijas to svinēšanai. No aizmirstība paglābts arī Atašienes senais tautastērps, bet savākto etnogrāfisko materiālu Valentīna apkopoja trīs grāmatās „Rītava”, „Rītava II” un „Rītava III”.

Par ieguldījumu tautas nemateriālās kultūras saglabāšanā un popularizēšanā Valentīnai Mičulei ir piešķirta Atzinības krusta lielā sevišķās pakāpes goda zīme, viņa kļuvusi arī par Folkloras goda zīmes īpašnieci, ieguvusi Lielo folkloras gada balvu, bet par ieguldījumu latgaliešu kultūras attīstībā saņēmusi Latgaliešu kultūras Gada balvu „Boņuks 2012”. Tā ir tikai neliela daļa no darba gados gūtajiem atzinības un pateicības rakstiem.

Saulgriežu laikā, 2015. gada 22. jūnijā, Valentīnas dzīves pavediens aprāvās…

Režisore Inga Nestere

Pirmizrāde – 2016. gada 2. aprīlī

Filma tapusi ar LSK „Dore” un Krustpils novada pašvaldības atbalstu.

Visi laipni gaidīti!

Pasākums bez ieejas maksas

Atpakaļ