Komunistiskā genocīda upuru PIEMIŅAS BRĪDIS

25.03.2017 - plkst.12.00 Piemineklis represiju upuriem

Komunistiskā genocīda upurus Latvijā piemin divas reizes gadā – 25. martā un 14. jūnijā, kad no mājām un dzimtenes svešumā tika aizvesti daudzi tūkstoši latviešu. Daudzi no 1949. gada 25. martā izsūtītajiem, tostarp sievietes, sirmgalvji un bērni dzimtajā Latvijā vairs neatgriezās – citi aizgāja bojā koncentrācijas nometnēs un mūža nocietinājumus, citi – palika uz mūžiem Sibīrijas sniegotajos klajumos un citos PSRS reģionos.

25. martā plkst. 11.00 notiks piemiņas dievkalpojums Krustpils Evaņģēliski luteriskajā baznīcā, bet plkst. 12.00 pie pieminekļa represiju upuriem notiks komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis.

Aicinām ikvienu nolikt ziedus un svecītes pie pieminekļa.

Atpakaļ