Komunistiskā genocīda upurus pieminot Jēkabpils novadā

17.03 - 26.03

Tas notika tieši pirms 73 gadiem, kad Latvijā debesis bija tikpat zilas kā šodien un  zeme smaržoja pēc pavasara. Latviešu zemnieks gatavojās  apart savus laukus, iesēt sēklu zemē un izaudzēt maizi. Tas nenotika.

Pienāca 1949. gada 25. marts. Šis melnais datums mūsu valsts vēsturē paliks  kā nežēlīgs genocīds pret Latvijas  tautu.   Liela daļa labas un strādīgas  Latvijas tautas, vairāki desmiti tūkstoši nevainīgu cilvēku,  vardarbīgā un necilvēcīgā  veidā  tika sadzīti lopu vagonos un izvesti uz Sibīriju kā nodevēji. Sirmgalvji, sievietes, bērni, pat zīdaiņi,  izrādījās  bīstami un naidīgi valdošajam padomju okupācijas režīmam. Palika piesmieta un izpostīta zeme, mājas ar akliem un raudošiem logiem. Daudzi nomira  ceļā, citi palika Sibīrijas sniegos, bet tie, kuri izturēja, atgriezušies savās mājās, sastapa citus saimniekotājus.

Ir pagājuši 73 gadi, izaugusi jauna paaudze brīvā Latvijā. Taču noziegumam pret tautu nav un nevar būt noilguma. Mēs nedrīkstam savu atmiņu padarīt vienaldzīgu.

Varbūt tieši tagad un tieši šodien mums vēl jo vairāk jāiestājas par mūsu kopīgām vērtībām,  neskatoties uz to, kādas tautības un ticības cilvēki mēs esam. Jāspēj būt vienotiem savā pārliecība un ticībā, jo nav  lielākas vērtības uz šis pasaules kā MIERS, BRĪVĪBA, DROŠĪBA  un CILVĒKA DZĪVĪBA.

Tieši tagad, kad asiņo Ukrainas tauta, kad tiek nogalināti nevainīgi cilvēki, kad šis pats naidīgais režīms “uzar”   Ukrainas zemi,  spridzinot to, mums vēl jo vairāk jābūt KOPĀ. Tieši tagad, 25. martā, represēto upuru piemiņas dienā, izkarot mūsu  Latvijas valsts karogus sēru zīmē, blakus lai plīvo Ukrainas valsts karogs kā apliecinājums viņu drosmei un beznosacījuma mīlestībai pret savu valsti, savu Dzimteni. Kā mūsu visu apliecinājums: KARAM NĒ!

  1. martā Jēkabpilī plkst. 11.00 skanēs zvani visos Jēkabpils novada dievnamos un   Jēkabpils pilsētā cilvēki ir aicināti uz dievkalpojumu un aizlūgumu Krustpils Evaņģēliski luteriskajā baznīcā.

Plkst. 12.00 norisināsies piemiņas brīdis pie pieminekļa represiju upuriem.

Piemiņas brīžu norises vietas JĒKABPILS NOVADĀ

Aknīste

Plkst. 10.00 Represēto piemiņas vietā aicinām uz sveču un ziedu nolikšanu.

Asare

Plkst. 11.00 atceres brīdis pie represēto piemiņās akmens.

Atašiene

Plkst. 15.00 Atašienes baznīcā norisināsies Svētā Mise.

Plkst. 16.00 Atašienes Tautas namā “Annas Sāta” aicinām uz dokumentālo filmu “Bīskaps Boļeslavs Sloskāns. Lūgšana krustā.”

Plkst. 17.00 pie piemiņas akmens represijās cietušajiem – svētbrīdis.

Elkšņi

Plkst. 11.00 pie piemiņas akmens notiks ziedu nolikšanas un svecīšu aizdegšana.

Gārsene

Plkst. 11.00 aicinām Represēto piemiņas vietā uz piemiņas brīdi.

Leimaņi

Plkst. 11.00 pie Leimaņu Tautas nama notiks ziedu nolikšana un svecīšu aizdedzināšana komunistiskā

genocīda upuru piemiņai.

Rite

Plkst. 13.00 pie pieminekļa “Tiem, kas nepārnāca” – piemiņas brīdis.

Sēlpils

Plkst. 17.00  Daugavas stacijā norisināsies Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis.

Viesīte

Plkst. 11.00 piemiņās brīdis “To nevar aizmirst” un ziedu nolikšana Viesītē pie piemiņas akmens Komunistiskā genocīda upuriem. Vairāk – https://www.jkp.lv/notikumi/komunistiksa-genocida-pieminas-bridis/?mnt=1

 

Atpakaļ