KONKURSS UZ JURISTA AMATU (pieteikšanās no 20.06-30.06) UZ NENOTEIKTU LAIKU

30.06.2024

Jēkabpils novada pašvaldības Jēkabpils novada Kultūras pārvalde (Reģ. Nr. 40900009295) izsludina atklātu konkursu uz jurista amatu (uz nenoteiktu laiku)

Galvenie darba pienākumi:

 1. Sagatavot līgumus, citus juridiska rakstura dokumentus, iekšējos un ārējos normatīvos aktus.
 2. Pārbaudīt iesniegto dokumentu un līgumu atbilstību tiesību aktiem.
 3. Veikt domes lēmumu projektu sagatavošanu.
 4. Sniegt atzinumus un konsultācijas iestāžu darbiniekiem.
 5. Izskatīt juridisko un fizisko personu iesniegumus, sūdzības u. c. dokumentus, sagatavot atbildes un atzinumus.
 6. Pārstāvēt Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes intereses valsts un pašvaldību institūcijās. Sastādīt tiesvedības dokumentus.

Prasības pretendentam:

 1. Otrā līmeņa augstākā izglītība tiesību zinātnē.
 2. Spēja noteikt prioritātes, organizēt un plānot darbu.
 3. Orientācija uz attīstību un rezultātu sasniegšanu.
 4. Prasme juridiski analizēt, argumentēt, interpretēt tiesību normas.
 5. Prasme dokumentu un normatīvo aktu sagatavošanā.
 6. Prasme izteikt un aizstāvēt viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem.
 7. Prast lietot Microsoft Office programmu nodrošinājumu un citas programmas Windows vidē pieredzējuša lietotāja līmenī.

Atalgojums:   1240,00 EUR

Piedāvājam:

 1. Stabilu atalgojumu.
 2. Personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu.
 3. Dinamisku, radošu darbu draudzīgā kolektīvā un jaunus kontaktus.
 4. Sociālās garantijas.

Pieteikuma dokumentus (motivācijas vēstuli, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.) sūtīt Jēkabpils novada pašvaldības Jēkabpils novada Kultūras pārvalde, Rīgas iela 150, Jēkabpils, LV-5202, vai uz elektroniskā pasta adresi jkp@jekabpils.lv līdz 2024. gada 30. jūnijam.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, Jēkabpils novada Kultūras pārvalde informē, ka Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Jēkabpils novada pašvaldības privātuma politiku. Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa  norisi, un personas datu apstrādes pārzinis ir Jēkabpils novada Kultūras pārvalde.

 

 

 

Atpakaļ