Konkurss uz projektu koordinatora amatu

13.04 - 27.04

Jēkabpils novada pašvaldība Jēkabpils novada Kultūras pārvalde

Izsludina atklāto konkursu uz Projektu koordinatora amatu uz nenoteiktu laiku

Galvenie darba pienākumi:

 1. Izstrādāt projektu pieteikumus ārējā finansējuma piesaistei un koordinēt to izpildi;
 2. Plānot projektu posmus, veikt projektu strukturizēšanu, veikt projektu darbu izpildes, termiņu, resursu un izmaksu plānošanu;
 3. Sniegt konsultācijas, metodisko un tehnisko palīdzību projektu iesniegumu sagatavošanā struktūrvienībām;
 4. Veicināt sadarbību ar citām institūcijām dažādu kopīgu projektu ietvaros;
 5. Sastādīt projektu starpatskaites un gala atskaites;
 6. Vadīt projektu administrāciju un dokumentēšanu atbilstoši projektu vadīšanas jomas normatīvo aktu prasībām, kā arī starptautiskajiem projektu vadīšanas standartiem un vadlīnijām;
 7. Pārzināt aktuālāko informāciju, izskatīt, analizēt, apkopot un analītiskus materiālus par nacionālajiem finanšu instrumentiem un programmām, kā arī ES finanšu instrumentu piesaistes iespējām publiskā sektora projektu realizācijai;
 8. Piesaistīt jaunus sadarbības partnerus un uzturēt darba attiecības ar jau esošajiem sadarbības partneriem;
 1. Nodrošināt publicitāti.

Prasības pretendentam:

 1. Augstākā izglītība vadībā, sociālajās zinātnēs vai projektu vadībā (kultūras jomā);
 2. Pieredze projektu vadības jomā 1 gads;
 3. Zināšanas par starptautisko un nacionālo projektu vadīšanas standartiem un vadlīnijām;
 4. Teicamas organizatoriskās, komunikācijas un sadarbības prasmes;
 5. Spēja noteikt prioritātes, organizēt un plānot darbu;
 6. Konceptuālā domāšana, pozitīva attieksme pret inovācijām, radošums un pašiniciatīva;
 7. Orientācija uz attīstību un rezultātu sasniegšanu;
 8. Izcila latviešu valoda;
 9. Prast lietot Microsoft Office programmnodrošinājumu un citas programmas Windows vidē pieredzējuša lietotāja līmenī.
 10. Pieredze kultūras pasākumu organizēšanā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Atalgojums:   1080,00 EUR

Piedāvājam:

 1. Stabilu atalgojumu;
 2. Personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu;
 3. Dinamisku, radošu darbu draudzīgā kolektīvā un jaunus kontaktus;
 4. Sociālās garantijas.

Pieteikuma dokumentus (motivācijas vēstuli, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.) sūtīt Jēkabpils novada pašvaldība Jēkabpils novada Kultūras pārvalde, Rīgas iela 150, Jēkabpils, LV-5202, vai uz elektroniskā pasta adresi jkp@jekabpils.lv līdz 2023. gada 27. aprīlim.

 

Atpakaļ