Konkurss uz sabiedrisko attiecību speciālista amatu

15.05 - 26.05

Jēkabpils novada pašvaldība Jēkabpils novada Kultūras pārvalde

Izsludina atklāto konkursu uz Sabiedrisko attiecību speciālista amatu uz nenoteiktu laiku

Galvenie darba pienākumi:

 1. Nodrošināt Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes publiskā tēla veidošanu un darbības popularizēšanu.
 2. Sagatavot, koordinēt un nodrošināt kultūras pasākumu publicitāti.
 3. Sagatavot informāciju par aktualitātēm, sniegt to masu saziņas līdzekļiem un ievietot Pārvaldes mājas lapā.
 4. Savlaicīgi apkopot un aktualizēt informāciju Jēkabpils novada pašvaldības laikraksta kultūras sadaļā.
 5. Plānot, vadīt un koordinēt Pārvaldes darbību informācijas, reklāmas un sabiedrisko attiecību jautājumos.
 6. Sagatavot pārskata materiālus un prezentācijas.
 7. Analizēt par Pārvaldes darbu publicētos materiālus, nepieciešamības gadījumā sagatavot atbildes uz publikācijām.
 1. Nodrošināt un veikt pasākumu un citu Pārvaldes aktivitāšu fotografēšanu un filmēšanu.
 2. Koordinēt kultūras pasākumu afišu un plakātu izvietošanu/noņemšanu uz pilsētas informatīvajiem reklāmas stendiem.
 3. Nepieciešamības gadījumā organizēt preses konferences, sanāksmes un sapulces ar masu saziņas līdzekļu piedalīšanos.
 4. Veikt Latvijas plašsaziņas līdzekļu, datu bāžu un citas publiskās informācijas avotu monitoringu, vākt un apkopot aktuālo informāciju par publiskajiem viedokļiem, to galvenajām iezīmēm, sagatavot un sniegt apskatus par monitoringa rezultātiem vadībai.

Prasības pretendentam:

 1. Augstākā izglītība mēdiju komunikāciju jomā, kultūras vadībā vai citā kultūras jomā.
 2. Pieredze darbā sabiedriskajās attiecībās/kultūras menedžmentā un mārketingā/ citā kultūras jomā vismaz 1 gads.
 3. Pieredze pasākumu organizēšanā.
 4. Teicamas organizatoriskās, komunikācijas un sadarbības prasmes.
 5. Spēja noteikt prioritātes, organizēt un plānot darbu.
 6. Konceptuālā domāšana, pozitīva attieksme pret inovācijām, radošums un pašiniciatīva.
 7. Orientācija uz attīstību un rezultātu sasniegšanu.
 8. Izcilas latviešu valodas un labas angļu valodas zināšanas.
 9. Prast lietot Microsoft Office programmu nodrošinājumu un citas programmas Windows vidē pieredzējuša lietotāja līmenī.

Atalgojums:   1090,00 EUR

Piedāvājam:

 1. Stabilu atalgojumu;
 2. Personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu;
 3. Dinamisku, radošu darbu draudzīgā kolektīvā un jaunus kontaktus;
 4. Sociālās garantijas.

Pieteikuma dokumentus (motivācijas vēstuli, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.) sūtīt Jēkabpils novada pašvaldība Jēkabpils novada Kultūras pārvalde, Rīgas iela 150, Jēkabpils, LV-5202, vai uz elektroniskā pasta adresi jkp@jekabpils.lv līdz 2023. gada 26. maijam.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, Jēkabpils novada Kultūras pārvalde informē, ka Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Jēkabpils novada pašvaldības privātuma politiku. Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa  norisi, un personas datu apstrādes pārzinis ir Jēkabpils novada Kultūras pārvalde.

Atpakaļ