Konkursu uz sabiedrisko attiecību speciālista amatu (uz nenoteiktu laiku)

15.05 - 29.05

Jēkabpils novada pašvaldība
Jēkabpils novada Kultūras pārvalde
izsludina atklātu konkursu uz
sabiedrisko attiecību speciālista amatu (uz nenoteiktu laiku)

Galvenie darba pienākumi:

 1. Nodrošināt Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes publiskā tēla veidošanu un darbības popularizēšanu.
 2. Sagatavot, koordinēt un nodrošināt kultūras pasākumu publicitāti.
 3. Sagatavot informāciju par aktualitātēm, sniegt to masu saziņas līdzekļiem un ievietot Pārvaldes mājas lapā.
 4. Veikt aktivitāšu popularizēšanu sociālajos tīklos (draugiem.lv, facebook.com, twiter.com, instagram.com u.c.).
 5. Savlaicīgi apkopot un aktualizēt informāciju Jēkabpils novada pašvaldības laikraksta kultūras sadaļā.
 6. Plānot, vadīt un koordinēt Pārvaldes darbību informācijas, reklāmas un sabiedrisko attiecību jautājumos.
 7. Sagatavot pārskata materiālus un prezentācijas.
 8. Analizēt par Pārvaldes darbu publicētos materiālus, nepieciešamības gadījumā sagatavot atbildes uz publikācijām.
 1. Nodrošināt un veikt pasākumu un citu Pārvaldes aktivitāšu fotografēšanu un filmēšanu.
 2. Koordinēt kultūras pasākumu afišu un plakātu izvietošanu / noņemšanu pilsētas informatīvajiem reklāmas stendiem.
 3. Nepieciešamības gadījumā organizēt preses konferences, sanāksmes un sapulces ar masu saziņas līdzekļu piedalīšanos.
 4. Veikt Latvijas plašsaziņas līdzekļu, datu bāžu un citas publiskās informācijas avotu monitoringu, vākt un apkopot aktuālo informāciju par publiskajiem viedokļiem, to galvenajām iezīmēm, sagatavot un sniegt apskatus par monitoringa rezultātiem vadībai.

Prasības pretendentam:

 1. Augstākā izglītība mēdiju komunikāciju jomā, kultūras vadībā vai citā kultūras jomā.
 2. Pieredze darbā sabiedriskajās attiecībās / kultūras menedžmentā un mārketingā / citā kultūras jomā vismaz 1 gads.
 3. Teicamas organizatoriskās, komunikācijas un sadarbības prasmes.
 4. Spēja noteikt prioritātes, organizēt un plānot darbu.
 5. Konceptuālā domāšana, pozitīva attieksme pret inovācijām, radošums un pašiniciatīva.
 6. Orientācija uz attīstību un rezultātu sasniegšanu.
 7. Izcilas latviešu valodas un labas angļu valodas zināšanas.
 8. Prast lietot Microsoft Office programmu nodrošinājumu un citas programmas Windows vidē pieredzējuša lietotāja līmenī.
 9. Pieredze kultūras pasākumu organizēšanā un afišu maketēšanā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Atalgojums:   1170,00 EUR

Piedāvājam:

 1. Stabilu atalgojumu.
 2. Personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu.
 3. Dinamisku, radošu darbu draudzīgā kolektīvā un jaunus kontaktus.
 4. Sociālās garantijas.

Pieteikuma dokumentus (motivācijas vēstuli, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.) sūtīt Jēkabpils novada pašvaldība Jēkabpils novada Kultūras pārvalde, Rīgas iela 150, Jēkabpils, LV-5202, vai uz elektroniskā pasta adresi jkp@jekabpils.lv līdz 2024. gada 29. maijam.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, Jēkabpils novada Kultūras pārvalde informē, ka Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Jēkabpils novada pašvaldības privātuma politiku. Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa  norisi, un personas datu apstrādes pārzinis ir Jēkabpils novada Kultūras pārvalde.

Atpakaļ