Konkursu uz saimniecības pārziņa amatu (uz nenoteiktu laiku)

20.05 - 02.06

Jēkabpils novada pašvaldība
Jēkabpils novada Kultūras pārvalde
izsludina atklātu konkursu uz saimniecības pārziņa amatu (uz nenoteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:

 1. Nodrošināt, organizēt un vadīt Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes Administrācijas saimniecisko darbību un uzraudzīt tehniskā personāla darbu.
 2. Nodrošināt un veikt savlaicīgu telpu un inventāra remontu. Pēc tiešā vadītāja mutiskiem rīkojumiem iespēju robežās veikt ēku, telpu un inventāra remontdarbus Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes struktūrvienībās.
 3. Nodrošināt nepieciešamo darba piederumu un līdzekļu, inventāra un materiālu sagādi, iegādi un uzskaiti.
 4. Kārtot telpas/pasākumu norises teritoriju pasākumiem un pēc tiem, risināt ar pasākumu organizēšanu saistītos saimnieciskos jautājumus.
 5. Veikt pasākumu norises nodrošināšanu Krustpils saliņā – pasākuma organizētāju (pārstāvju) sagaidīšana, Krustpils saliņas estrādes telpu atslēgšana u. c.
 6. Parakstīt darbu pieņemšanas-nodošanas aktus noslēgtajiem Krustpils saliņas nomas līgumiem un fiksēt aktā elektrības skaitītāja rādījumus pirms un pēc pasākuma.
 7. Ja nepieciešams, dežurēt kultūras pasākumos.
 8. Nepieciešamības gadījumā vadīt autotransportu.
 9. Nodrošināt autotransporta tehnisko apkopi.
 10. Uzturēt kārtībā Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes Administrācijas dienesta transportu.
 11. Organizēt iekšējo inženiertīklu avāriju lokalizāciju, pārzināt un uzraudzīt remontdarbu norisi, kontrolēt izpildīto darbu apjomu, kvalitāti un termiņus.
 12. Amata izpilde pamatā veicama:
  • Jēkabpils novada Kultūras pārvaldē, Rīgas iela 150, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5202;
  • Krustpils saliņā, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5202 un citās pasākumu norises vietās;
  • citur – pēc norīkojuma;
  • inventāra un aprīkojuma remonta laikā amata izpilde veicama garāžu telpā Rīgas ielā 212, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā.

Prasības pretendentiem:

 1. Izglītības līmenis – vēlama vidējā profesionālā izglītība, specialitāte: galdniecība, elektronika, automehānika u.tml.
 2. Autotransporta vadīšanas prasmes – B kategorijas auto vadītāja apliecība.
 3. Spēja noteikt prioritātes, organizēt un plānot darbu.
 4. Prast lietot Microsoft Office programmnodrošinājumu un citas programmas Windows vidē lietotāja līmenī.

Atalgojums:   800,00 EUR

Piedāvājam:

 1. Stabilu atalgojumu.
 2. Personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu.
 3. Dinamisku, radošu darbu draudzīgā kolektīvā un jaunus kontaktus.
 4. Sociālās garantijas.

Pieteikuma dokumentus (motivācijas vēstuli, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.) sūtīt Jēkabpils novada pašvaldība, Jēkabpils novada Kultūras pārvalde, Rīgas iela 150, Jēkabpils, LV-5202, vai uz elektroniskā pasta adresi jkp@jekabpils.lv līdz 2024. gada 2. jūnijam.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, Jēkabpils novada Kultūras pārvalde informē, ka Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Jēkabpils novada pašvaldības privātuma politiku. Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa  norisi, un personas datu apstrādes pārzinis ir Jēkabpils novada Kultūras pārvalde.

Atpakaļ