Kopdarba “Latvija” IZVEIDE mākslas dienas “Ota man ir dota” ietvaros

Pasākuma mērķis: veicināt skolēnu radošo spēju attīstību, padziļinot izpratni par mākslas pielietojuma daudzveidīgajām izpausmēm, sekmēt pilsētas izglītības iestāžu vizuālās mākslas pedagogu sadarbību un pieredzes apmaiņu, aktīvā veidā apgūt un pārbaudīt zināšanas par mākslas terminoloģiju, paplašināt zināšanas par Latvijā un pasaulē populārāko mākslinieku devumu.

Atpakaļ