Krustpils KC jauktā ansambļa “Vakarvējš” un vieskolektīvu sadraudzības koncerts “Sniegpārslu virpulī”

27.01.2024 - plkst.17.00 Krustpils kultūras centrs

27.01. Plkst. 17.00 

Krustpils KC jauktā ansambļa “Vakarvējš” un vieskolektīvu sadraudzības koncerts “Sniegpārslu virpulī” 

Biļetes: Krustpils KC kasē 

Cena: 2,- EUR

Atpakaļ