Krustpils Kultūras centra sēļu tradicionālās mūzikas grupa “Krāce” XXXVII Starptautiskajā folkloras festivālā “ATATARIA LAMZDŽIAI-2023” Kauņā (Lietuva)

21.06 - 30.06

No 1. līdz 4. jūnijam Kauņā norisinājās XXXVII Starptautiskais folkloras festivāls “ATATARIA LAMZDŽIAI”, kurā piedalījās arī Krustpils Kultūras centra sēļu tradicionālās mūzikas grupa “Krāce”. Ansambļa vadītāja Iveta Tāle atzīst, ka “Krācei”, kas tikai nupat nosvinējusi darbības gada jubileju, bijis pārsteidzoši saņemt ielūgumu piedalīties šādā kultūras mantojuma kopēju vidē labi atpazīstamā un tradīcijām bagātā starptautiskā festivālā. Tā kā festivāla virsmērķis  ir izzināt un kopt dažādu Lietuvas reģionu tautas tradīcijas, tad 2023. gads tika izsludināts par Aukštaitijas gadu. Sēliju ar Auštaitiju saista ne tikai kaimiņattiecības, bet arī spilgtas paralēles tradicionālajā mūzikā. Unikālākās no tām ir Aukštaitijas un Sēlijas arhaiskā sekundu daudzbalsība, ko aukštaišu gadījumā pārstāv vokālā un instrumentālā mūzika ar kopīgu nosaukumu sutartines (tām festivālā bija veltīti vairāki atsevišķi koncerti), bet sēļu gadījumā ar dažādām ieražām saistīta krāšņa daudzbalsība, kura vispilnīgāko izpausmi guvusi Vārnavas un Sēlpils pavasara rotāšanas dziesmās. “Krāce” festivāla koncertos pārstāvēja Jēkabpils novada kultūras mantojumu ar jau pieminēto Sēlijas arhaiso daudzbalsību, arī vēlīnās izcelsmes daudzbalsību, kā arī iepazīstināja festivāla publiku ar sēļu instrumentālo mūziku un tradicionālo horeogrāfiju.  

 

Foto: Sēļu tradicionālās mūzikas grupa “Krāce” (no kreisās: Iveta Bērziņa, Dārta Vilmane, Juta Celmāre, Iveta Tāle, Anda Svarāne, Anita Bērziņa) festivāla “Atataria lamzdžiai 2023” koncertā Kauņas Kultūras centrā 2023. gada 2. jūnijā.

Atpakaļ