Krustpils pagasta bērniem pasākums “Putnubiedēķļu Ziemassvētki”

26.12.2022 - plkst.11.00 Spuņģēnu Tautas nams

26.12. Plkst.11.00 

Krustpils pagasta bērniem pasākums “Putnubiedēķļu Ziemassvētki” 

Atpakaļ