Kultūras pārvalde saņem finansējumu “Lustēm Jēkabpilī”

28.04 - 31.12

Noslēdzies Valsts Kultūrkapitāla fonda 2016. gada Latvijas Valsts mežu atbalstītās Zemgales kultūras programmas projektu konkurss. Jēkabpils Kultūras pārvaldei piešķirts 2500 liels atbalsts projektam “X Starptautiskais tautas mūzikas festivāls “Lustes Jēkabpilī””.

“Liels gandarījums, ka Valsts Kultūrkapitāla fonds atkārtoti piešķīris finansējumu Starptautiskajam tautas mūzikas festivālam “Lustes Jēkabpilī””, atzīst Jēkabpils Kultūras pārvaldes projektu vadītājas p. i. Liene Lamba, “Ņemot vērā, ka šīs būs desmitās – jubilejas – Lustes, piešķirtais finansējums ļaus šos svētkus padarīt īpaši košus.”

Festivāla “Lustes Jēkabpilī” organizators Aivars Pugačs bilst: “Esmu īpaši gandarīts par piesaistīto finansējumu, jo šogad Lustēm ir 10 gadu jubileja. Šis gads ir īpašs, tādēļ svinēsim Lustes priecīgi, ar vērienu! Būs gan jau iemīļotie un visiem labi zināmie kolektīvi, gan pārsteigumi – Jēkabpilī vēl nedzirdētas kapelas –, kopumā „Sēļu sētu” pieskandinās vairāk nekā 100 mūziķu. Lustēsimies kopā 8. jūlijā Sēļu sētā!

Šogad Valsts Kultūrkapitāla fonda 2016. gada Latvijas Valsts mežu atbalstītās Zemgales kultūras programmas projektu konkursā tika iesniegti 118 projektu pieteikumi. Iesniegtos projektu pieteikumus izvērtēja ekspertu komisija, kuras sastāvā iekļauti pārstāvji no Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes, ZPR administrācijas, Zemgales Nevalstisko organizāciju atbalsta centra, Valsts Kultūrkapitāla fonda un akciju sabiedrības „Latvijas Valsts meži”.

 

Atpakaļ