Latviešu tautas PASAKU PĒCPUSDIENA stāstnieku konkursa “Teci, teci, valodiņa” ietvaros

Sarīkojuma mērķis ir stāstīšanas tradīciju atjaunošana, uzturēšana un attīstīšana, aktīvi līdzdarbojoties tautas mūsdienu mutvārdu kultūrā, pulcējot dažādu paaudžu un pieredžu cilvēkus, atdzīvināt stāstīšanas tradīciju paaudžu starpā

Stāstniecības tradīciju kā nozīmīgas nemateriālā kultūras mantojuma daļas saglabāšana un tālāknodošana nākamajām paaudzēm..

Atpakaļ