Latviešu tradicionālo DANČU VAKARS

Danču vakaros tiek dejotas tādas latviešu dejas, kuras vienkāršā tauta dejoja 19. gadsimtā un 20. gadsimta sākumā. Danču vakars ar vienkāršām, mākslīgi neapdarinātām un viegli apgūstamām latviešu un kaimiņu tautu tradicionālajām dejām Tā ir iespēja apgūt jaunus deju soļus, iepazīt latviešu kultūras mantojuma dažādību un dalīties savā kultūras bagātībā ar citiem, ar mērķi palielināt seno latviešu tautas deju (tradicionālo deju, folkloras deju, danču) atpazīstamību sabiedrībā, atjaunot danču vakaru tradīciju, uzturēt un pilnveidot to, veicinot tradicionālās kultūras izpausmes iedzīvināšanu ikdienā.

Atpakaļ