Latvijas mākslas skolu audzēkņu darbu izstāde “Dārgumi: ko stāsta tautastērps”

20.06 - 20.07
  1. jūnijā plkst. 11.00 Pormaļa ielā 11 notiks Latvijas mākslas skolu audzēkņu darbu izstādes “Dārgumi: ko stāsta tautastērps” atklāšana. Izstādi veido Aizputes, Ogres, Jēkabpils, Rēzeknes, Rīgas Latgales priekšpilsētas mākslas skolu audzēkņu darbi.
  2. gada nogalē Latvijas Nacionālā kultūras centrs rīkoja mākslas skolu audzēkņu vizuālās mākslas konkursu “Ko stāsta tautastērps”. Izstādes autori pētīja dzimtas vēsturi un ar to saistītos notikumus. Kolekcijā apskatāmi gan senie brunči no Mārča mājām Sēlijā, gan sastapto cilvēku stāsti un jaunradītie mākslas darbi. Dārgumus, kas eksponēti izstādē, vieno katra autora izceltais notikums vai pieredzētais.

 

Izstāde būs apskatāma līdz 20. jūlijam. Par apmeklējuma laiku lūdzam iepriekš vienoties ar Jēkabpils pilsētas bibliotēku, zvanot uz tel. nr. 29554991.

 

Atpakaļ