Latvijas Nacionālais kultūras centrs informē

14.03 - 14.04

Informējam, ka ar 2020.gada 12.marta MK lēmumu valstī no 13.marta līdz 14.aprīlim ir izsludināts ārkārtas stāvoklis, ar kuru noteikta virkne ierobežojumu – https://mk.gov.lv/lv/aktualitates/par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu. T.sk. ir noteikts pārtraukt visu kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību procesu (treniņu, sacensību un mēģinājumu norisi). Šis nosacījums tiešā veidā neattiecas uz amatiermākslas kolektīviem, taču aicinām jūs izturēties atbildīgi pret valdības pieņemto lēmumu un izskatīt iespēju pārtraukt arī šo kolektīvu mēģinājumu procesu.

Ņemot vērā situāciju, Latvijas Nacionālais kultūras centrs laikā līdz 2020.gada 14.aprīlim ir atcēlis visus plānotos pasākumus. https://www.lnkc.gov.lv/jaunumi/latvija-izsludina-arkartejo-situaciju-saistiba-ar-covid-19/

Aktuāla informācija:

www.mk.gov.lv

www.km.gov.lv

www.lnkc.gov.lv

www.vm.gov.lv

www.spkc.gov.lv

Atpakaļ