Latvijas Simtgades ZAĻUMBALLE – “Apvedceļš” un “Jauda”

11.08.2018 - plkst.20.00 Kena parks

Jau senlaikos latvieši ir pratuši rast laiku, lai pulcētos zaļumos uz deju vakaru. Kaimiņš uzrunājis kaimiņu, dodoties kopīgā pāris kilometru garā pastaigā uz lampiņām izgaismoto estrādi, dziedādami un priecādamies par satikšanos. Mēs šo tradīciju esam kopuši ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē. Visur, kur pulcējāmies, skanējušas ziņģes un dažādos laikos atļautas un aizliegtas dziesmas, kas izdejotas mājas ballītēs un kopīgās satikšanās reizēs.

Balle zaļumos – tā ir īpaša maģija, kad dejo visi – gan kautrīgais skolas puika ar apmulsušu klases meiteni, gan bravurīgais pagasta zemnieks ar sievu, gan pilsētas švīts ar tikko iepazītu jaunkundzi vējā plīvojošiem matiem… Tās ir atmiņas, tie ir vietu un cilvēku stāsti, tā ir sastapšanās, kas var pārtapt arī lieliskā ieguldījumā jūsu kopienai. Tas būs laiks, kad izbaudīt vasaru un brīvību, atgriežoties pie kaut kā, kas daudziem no mums raisa sentimentālas atmiņas.

Simts dienas pirms Latvijas valsts simtās dzimšanas dienas visā Latvijā un pasaulē pāri pakalniem, jūru un upju krastos, pilsdrupu estrādēs, parkos un pļavās tiks rīkota Zaļumballe lauku kapelu, orķestru muzikantu, ziņģētāju, tautas mūzikas ansambļu vai mūzikas grupu pavadībā. Būs tikai jāizvēlas tuvākais parks vai estrāde, jāatrod biedri vai arī jāsapucējas un jādodas iepazīties.

Dejojot priecāsimies par to, ka varam gan kopt savas tradīcijas, gan izvēlēties paši savu likteni. Svinēsim to, ka pirms simts gadiem bija tādi paši uzņēmīgi cilvēki kā mēs, kuri nebija gatavi palikt malā.

11. augustā plkst. 17.00, atklājot Kena parka atjaunoto estrādi, pilsētu atkal ieskandinās “Lustes Jēkabpilī”, šogad – tieši pirms Vislatvijas zaļumballes. Šogad pie mums viesosies ciemiņi no Lietuvas – kapelas “Lakštingele” un “Lendrūnas” –, un viesi no Igaunijas – ansamblis “Kõhukesed”. Latviju šajās “Lustēs” pārstāvēs kapela “Spēlmaņi” no Nīgrandes pagasta Kalnu kultūras nama, Andrupenes pagasta lauku kapela un neatņemama šī festivāla sastāvdaļa – mūsu pašu “Kreicburgas Ziķeri”.

Jēkabpilī Latvijas Simtgades zaļumballe notiks 11. augustā plkst. 20.00 Kena parkā. Jēkabpiliešus un pilsētas viesus īpašā zaļumballes gaisotnē līdz rīta gaismai priecēs grupas “Apvedceļš” un “Jauda”.

Deju soļus zaļumballē ierādīs Jēkabpils Tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīva “Sadancis” dalībnieki.

Latvijā iemīļotā grupa “Apvedceļš” spēlēs visiem pazīstamās un zināmas dziesmas, kam ikviens varēs ne tikai dejot, bet arī dziedāt līdzi. Brīžos, kad “Apvedceļš” nemuzicēs, uz skatuves kāps grupa “Jauda” no Līvāniem – puiši tajos pašos un vēl lustīgākos ritmos liks izdancoties ikvienam!

Lustīgākajiem dejotājiem – pārsteiguma balvas!

Zaļumballes laikā darbosies bufetes.

Velc smukākās štātes, aun’ glaunākās kurpes un nāc dancot!

Pasākums bez ieejas maksas

Atpakaļ