LEKCIJA “Stresa mazināšana un izdegšanas profilakse”

03.02.2018

Sestdien, 3. februārī plkst. 10.00 Jēkabpils Tautas nama Baltajā zālē notiks lekcija Jēkabpils iedzīvotājiem “Stresa mazināšana un izdegšanas profilakse”, kuru vadīs pieredzējusī psiholoģe Diāna Strause.

Lekcijas mērķis ir mazināt stresa un izdegšanas ietekmes risku un rosināt rast jaunus personīgos risināšanas modeļus stresa pārvarēšanai un profesionālās izdegšanas mazināšanai. Rezultātā lekcijas klausītāji tiks motivēti apzināties un izvērtēt iespējamos stresa un izdegšanas riska faktorus savā dzīvē un rūpēties par savas psihoemocionālās dzīves kvalitātes uzlabošanu.

Lekcijas ilgums 2 stundas. Ieeja apmeklētājiem bez maksas!

Lekcijas apmeklētāji aicināti uz lekciju ierasties savlaicīgi, jo nepieciešams piereģistrēties un aizpildīt projekta anketas.

Lekciju organizē Jēkabpils Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/049 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” ietvaros. Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/049  “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

 

Informāciju sagatavoja:

D.Laizāne

Jēkabpils pilsētas pašvaldības

Iekļaujošas izglītības atbalsta centra

izglītības darba speciāliste

Atpakaļ