Leļļu teātra “Tims” izrāde ”Ceļojums”

03.04.2023 - plkst.16.00 Ābeļu Tautas nams

03.04. plkst. 16.00   

Leļļu teātra “Tims” izrāde ”Ceļojums” 

Muzikālās izrādes laikā visi notikumi tiek ieskandināti ar latviešu tautasdziesmām. 
Izrādes ilgums 40 min.  

Apmeklējums bez maksas. 

Atpakaļ