Lieldienu sadancošanās

09.04.2023 - plkst.19.00 Leimaņu Tautas nams

9.04. plkst. 19.00 Lieldienu koncerts.

Uz Lieldienu sadancošanos ielūdz Leimaņu Tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs ,,Deldze”.  

Plkst. 22.00 Lieldienu balle. 

Atpakaļ