Lieldienu svinēšana Vandānos

09.04.2023 - plkst.11.00 Dignājas pagasta Vandāni

09.04. Plkst. 11.00 Lieldienu svinēšana Vandānos – atpūtas vietā pie Daugavas.

Programmā kaulēšanās, stafetes, dancošana un līdz dziedāšana kopā ar folkloras kopu “Dignōjīši”. 

Atpakaļ